Spinnenweb Positief Gezond

Positief gezond in deze tijd

“Hoe blijf ik positief gezond in deze tijd?”, vraag je mij.

Sinds september ben je bij mij terecht gekomen met de vraag om een coachtraject. Je bent op mijn weg gekomen op advies van een gezamenlijke vriendin, die weet dat ik vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezond werk. Na een intake zien we elkaar vanmiddag voor de tweede keer. Je bent stil, in gedachten verzonken.

Ik zie je

Op mijn vraag “Wat houd je bezig?”, krijg ik lange tijd geen antwoord. Ik laat de stilte voor wat het is en neem de tijd om goed naar je te kijken. Je vingers bewegen over de stof van je broek, het lijkt of ze rondjes draaien, je ademhaling is versneld en ik zie een spiertje rond je mond bewegen. Ik stem op jou af en volg je in de ademhaling tot we samen onmerkbaar een gelijk ritme hebben. Ik zie dat je ademhaling vertraagt en je richt je hoofd op.

Met tranen in je ogen wil je wat zeggen, maar de woorden lijken niet te komen. Ik vraag je of je het fijn vindt als we eerst bij het vuur zitten. Ik heb je tijdens de intake verteld dat ik sommige sjamanistische rituelen gebruik, die het samenwerken in emotionele situaties prettig ondersteunt. Je stemt toe. We gaan op de grond zitten rond een blad met vele kaarsjes die ik heb aangestoken en ik neem je mee in het ritueel. Ik merk dat je ontspant.

“Wat houd je bezig?”

Je vertelt me dat je het allemaal niet meer weet. Je hebt het gevoel, dat je veel in de afgelopen periode bent verloren wat voor jou betekenisvol was. Met grote uithalen van verdriet vertel je mij over het overlijden van je moeder. Zij is alleen gestorven, je mocht er niet bij zijn. Je hebt niet het gevoel dat je afscheid van haar hebt kunnen nemen en je mist haar vreselijk. Daarbij komt ook nog dat je je baan bent kwijtgeraakt. Je jongste is vorig jaar naar de middelbare school gegaan en je had een jaarcontract als secretaresse. Dit contract is niet verlengd. Je voelt jezelf eenzaam en verdrietig.

Een 3 voor mentaal welbevinden

Ik vraag of je het spinnenweb van IPH hebt meegenomen, die je in zou vullen. Het spinnenweb van Positieve Gezondheid geeft een brede blik naar binnen, net alsof je in de spiegel kijkt van hoe het op dat moment met je gaat. Je pakt het erbij en kijkt er nog een poosje naar. Je vertelt dat bijna alle dimensies onder druk staan, maar je hebt jezelf voor mentaal welbevinden een 3 gegeven. Ik nodig je uit te vertellen wat deze 3 voor je betekent.

Met lange uithalen van verdriet vertel je me dat er teveel negatieve veranderingen voor je zijn. Je hebt het gevoel dat alles wat voor stabiliteit en vertrouwen staat, verdwenen lijkt. Het heeft een grote impact op je leven, deze tijd. Ik leg een hand op je rug en maak zo contact terwijl je uithuilt en langzaam rustiger wordt.

Positief gezond blijven is ook jouw eigen plek creëren

Na een glaasje water maken we oogcontact. Ik voel hoe ik zo dicht bij je kan zijn, jou kan ondersteunen en ook bij mezelf kan blijven. Ik vraag je wat zou je willen, wat is het wat nu helpend voor je zou kunnen zijn, het eerste waar je verlangen nu naar uitgaat. Je richt plotseling je hoofd op en vertelt me dat je een altaartje zou willen maken, een plek in huis waar je kan rouwen, verdriet kan hebben en ook misschien met je moeder kan praten, op jouw manier woorden tot haar richten.

Ik vraag je te vertellen hoe je zou willen dat dit plekje eruit ziet, waar je het zou willen en hoe je er een eigen plek van kan maken. Je vertelt me ook hoe je denkt dat dat zal voelen en wat het je misschien zal brengen. Wat is het eerste kleine stapje wat je kan doen vraag ik je? Ruimte leeg maken en een klein tafeltje inrichten. Je wil het vanavond oppakken. Hoe kan ik je hierin ondersteunen? Je reageert door te zeggen dat je graag eerder wil komen dan de geplande om de 3 weken. We maken een nieuwe afspraak.

Een start in heling

In de avond krijg ik een appje met een foto van jouw altaar. Het is een plek om je moeder te eren, stil te staan bij alles en wat in deze tijd is verloren. Tegelijkertijd is het ook een begin van heling en misschien een nieuwe weg. Je vindt nu al een weg in positief gezond blijven!

Ik ben blij en dankbaar en schrijf terug “Hee jij, lieve vrouw, ik steun je volledig op je weg!”