Hee jij, vrouw!

Privacy Statement

Het team van Hee jij, vrouw! hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van haar website heejijvrouw.nl

Algemeen
Het team van Hee jij, vrouw! kan gegevens over bezoekers van haar website gebruiken om nieuwsbrieven en/of aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing). Het team van Hee jij, vrouw! stelt gegevens over bezoekers van haar website niet aan derden ter beschikking, tenzij dit door de autoriteiten wordt verplicht.
Het team van Hee jij, vrouw! gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en het team van Hee jij, vrouw! herleidt deze gegevens dus niet tot uw persoon.
Het team van Hee jij, vrouw! registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Aan- en afmelden e-mailnieuwsbrieven
Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres bewaard. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u uw e-mailadres invult in een van de formulieren van onze site kan het team van Hee jij, vrouw! uw e-mailadres gebruiken om u onze nieuwsbrieven te sturen tot het moment dat u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven.

Google Analytics
Het team van Hee jij, vrouw! maakt momenteel geen gebruik van Google Analytics of een ander webanalyse-service. Wat wij belangrijk vinden is dat de bezoekers van onze website, deelnemers van onze trainingen en workshops en opdrachtgevers voor de kunstuitingen ons feedback geven! Daarom bent u altijd van harte welkom om een opbouwende reactie te geven.

Contactformulieren, aanmeldformulieren en e-mail
Wanneer u een aanmeldformulier of enig ander formulier op onze website invult en opstuurt of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back up procedures en wettelijke bewaarplicht voor onbeperkte duur kan worden bewaard. Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u onze nieuwsbrieven te sturen tot het moment dat u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van deze nieuwsbrieven.