Onze Trainingen

Het allerbelangrijkste is het geloof in je eigen veerkracht en de oneindige wijsheid die in ieder van ons zit!

Team HJV

Het team van Hee jij, vrouw! biedt trainingen aan voor gemeenten, stichtingen en andere organisaties die weten dat een hechte buurt met inwoners die voor zichzelf als voor elkaar zorgen, een meerwaarde heeft in het woongebied. Vooral vrouwelijke inwoners nemen vaak zorg van anderen over en of hebben een specifieke zorgplicht op zich genomen. 

Wij zijn er voor die vrouwen en degene die een flinke portie vrouwelijke energie heeft. Echter door de zorgtaak/-taken hebben zij de neiging zichzelf te vergeten, voelen zich vaker overstelpt met hulpvragen en hebben moeite om hun taak (tijdelijk) over te dragen aan anderen. 

Wij geloven in preventie en het vermogen van zelfredzaamheid van deze belangrijke groep inwoners. Daarom bieden wij gemeenten en (zorg-)organisaties trainingen aan. Trainingen om te ontdekken wat hun veerkracht is, hoe ze gemotiveerd blijven en hoe wendbaar ze omgaan met de zorg voor anderen.  Vooral ook om deze vrouwen te laten ervaren dat hun rol waardevol, zinvol en betekenisvol is voor hun buurt.

Ziet u de grote waarde van deze inwoners en betrokkenen?

Vind u ook zij de basis zijn van een sterke samenleving? Dan is het goed om te realiseren dat ze soms hun hoofd echt nog maar net boven water houden! 

Daarom bieden wij deze trainingen aan:

logo-hee-jij-vrouw-def-500px

Een buurt is sterk als er een onderlinge verbinding is, die gebaseerd is op het zien van elkaars kracht!

Voorwaarden voor een veilige leeromgeving

De garantie voor een fijne en ontspannen leeromgeving

Veilig voelen tijdens een training is erg belangrijk. Daarom stellen we een aantal voorwaarden: 

 • Alles wat we bespreken blijft binnen 4 muren.
 • Heb begrip voor elkaar
 • Toon liefde
 • Voel compassie voor elkaar
 • Zie het licht/kracht van de ander
 • Erken ieder haar eigen proces
 • Doe het op je eigen tempo
 • Neem je tijd
 • Wees eerlijk
 • Alles mag er zijn

4 belangrijke pijlers om rekening mee te houden

Hoe goed je het ook bedoelt:

 1. Oordeel niet! Aan een verhaal zit vele kanten van waaruit gehandeld is of kan zijn. Bekijk het eens vanuit een ander perspectief en houd een open mind.
 2. Adviseer niet. Blijf vooral een luisterend oor voor de ander. De ander zit niet op een “quick fix” te wachten. Wil je wel advies geven, vraag dan altijd of iemand jouw advies wilt ontvangen.
 3. Weet, dat jij altijd kan delen en vragen stellen zonder je dat hierover achteraf (negatief) wordt aangesproken.
 4. Wees bovenal jezelf en voel je vrij om te zijn wie en hoe je bent. 

De Opdrachtgevers

De Opdrachtgevers

Gemeenten en gerelateerde organisaties die de waarde inzien van inwoners, leden, medewerkers of klanten die een bepaalde zorgplicht op zich hebben genomen. Voor gemeenten en organisaties die bij willen dragen aan een samenleving waarin voor iedereen plek en waardering is. Een omgeving willen waarin diversiteit niet als uitdaging, maar als kracht (en pracht) wordt beschouwd. Voor hun die weten dat dit zorgt voor een sterke buurtgemeenschap en community’s die met elkaar durven te verbinden en verder willen ontwikkelen.

Maatwerk

Door focus en afstemming op onze deelnemers en hun vraag, wordt maatwerk geleverd. De ondersteuning organiseren wij door te beginnen met de training Jouw Positieve Gezondheid. Hierbij omarmen we met overtuiging en enthousiasme de uitgangspunten van Positieve Gezondheid.

De basistraining Jouw Positieve Gezondheid is altijd een mooie samenwerking met de deelnemers in kwestie en zonder de regie over te nemen. Zo zetten we de deelnemer centraal en werken we per definitie vraag- en oplossingsgericht.

3 krachtige tools

Tools kort uitgelegd

Elke training van Hee jij, vrouw! is kenmerkend door een mooie samenvloeiing van 3 specialiteiten. Soms heeft de ene specialiteit de hoofdrol en soms een andere, maar altijd is het een krachtige combinatie. Deze 3 tools zorgen voor zelfinzicht, de wijsheid om gedurfde besluiten te nemen en om de nieuwe situatie te laten beklijven.

Dit zijn de tools waarmee we werken:

Deze vrouwen gingen je voor

logo-hee-jij-vrouw-def-500px

Wij

Wij, het team van Hee jij, vrouw!, hebben een gedeelde missie: Vrouwen en anderen met een flinke portie vrouwelijke energie, meenemen in de ontdekking naar hun oneindig potentieel. Ieder van ons heeft een flinke bak ervaring in het leven, in het geven van trainingen en hebben veel ondernomen en ondernemen nog steeds om zich (nog meer) te specialiseren.

Onze specialisaties zetten wij in als 3 unieke tools tijdens de trainingen om vrouwen en anderen weer de regie te geven over hun leven. 

Barbara, Team HJV

Barbara
van Stein

Verbeelder

Ik weet dat niet alles in het leven leuk is of gemakkelijk gaat. Juist door die contrasten, het licht en het donker, ontstaat er diepte. Toch hebben de minder leuke levenservaringen goud in zich. Maar heb jij de moed om dit goud op te diepen? Dan ontdek je de diepere betekenis ervan en versterk jij de verbinding jouw eigen wijsheid en innerlijke kracht. 

Cinthya, Team HJV

Cinthya
de Vaal

Visionair

Ik ben nieuwsgierig naar jou, jouw talenten en potentieel. De schakel tussen vertrouwen voelen en contact maken met jouw krachtbron, ben ik. Je hoeft alleen maar te kiezen en te besluiten wat jij diep van binnen wilt. Dan voel je, als vanzelf, dat alles waar je naar verlangt er al is: iemand met oneindig potentieel.

Erika, Team HJV

Erika
de Heus

Vertaler

Ik vertaal samen met jou spiritualiteit naar het leven van alledag. Van mij krijg je rituelen aangereikt, zodat je (weer) in contact komt met jezelf. Pas je deze rituelen dagelijks toe in je leven, dan leer je hoe jij je eigen krachtbron kan aanspreken. Zo ontdek je dat spiritualiteit een manier van leven is om vanuit je hoofd naar je hart te gaan met beide voeten stevig op de grond!

Wij zien in iedere vrouw een oneindig potentieel

Barbara van Stein

VERBEELDER

Ik weet dat niet alles in het leven leuk is of gemakkelijk gaat. Juist door die contrasten tussen licht en schaduw ontstaat er diepte, net als in elk kunstwerk. Heb jij de moed om je leven als een kunstwerk te zien? Dan ontdek je de diepere betekenis ervan. Door het creatieve proces, samen met jouw verbeeldingskracht en eigen wijsheid, versterk en vergroot jij jouw zelfvertrouwen en eigenwaarde.
Wij zien in iedere vrouw een oneindig potentieel!

Brenda Waslander

VERBINDER

Ik bied jou als deelnemer een veilige en warme plek zodat je je vrij voelt om in alle kwetsbaarheid aan jezelf te werken. Voor, tijdens en na de sessies ben ik voor jou een vraagbaak, rots in de branding en tijdens spannende processen drager van het veld. Met mijn energie breng ik rust en zachte kracht.
Cinthya, Team HJV

Cinthya de Vaal

visionair

Ik ben nieuwsgierig naar jou, naar jouw talenten, naar jouw potentieel. Ik ben de schakel die, als jij ervoor kiest, jou ondersteunt in contact te maken met je krachtbron en vertrouwen te voelen. Alles waar je naar verlangt is er namelijk al: een vrouw met oneindig potentieel.

Erika de Heus

Vertaler

Ik vertaal samen met jou spiritualiteit naar het leven van alledag en krijg je rituelen aangereikt, zodat je (weer) in contact kunt komen met jezelf. Om deze rituelen toe te passen in je dagelijkse leven, begeleid en ondersteun ik je. Je leert hoe je krachtbronnen kan aanspreken en hoe je eigen krachtplek thuis kan creëren. Het is spiritualiteit vanuit je hoofd naar je hart met allebei je voeten op de grond!